Over Risi&Co

Risi&co is een platform voor veiligheid en crisisbeheersing.
meerdere adviseurs, trainers en veiligheidsdeskundigen werkten al jaren als free-lancer.
na verloop van tijd ontstond de behoefte om de krachten te bundelen. Samen verhoog je immers de slagkracht, kunnen complexere vragen ook beantwoord worden en wordt het aanbod completer.

We vonden elkaar in het mensgerichte. Iedere keer focussend op de individuele cursist en zijn/haar leer- of groeibehoefte.
Risi&co ontwikkelde de visie om zich te richten op zowel het sociale, mentale en fysieke aspect van veiligheid. Het sociale deel betreft de sociale vaardigheden die nodig zijn om te de-escaleren en lastige situaties te beëindigen, maar ook de veiligheid in teams die nodig is om samen weerbaar te zijn. Het opvangen van elkaar en het ruimte creëren voor emotie en verwerking zijn belangrijke pijlers hiervan. Daarnaast hebben we hierbij ook aandacht voor crisiscommunicatie en het omgaan met? media en sociale media.

Bij het mentale deel focussen we deels op de mind games die de agressor kan spelen in de hoop een doel te halen. Niet iedere agressie is fysiek. Het is dikwijls verbaal. Wij trainen veel om hiermee adequaat om te gaan, maar ook om mentaal weerbaar te zijn. Minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag. Ook focussen we op het leiderschap bij calamiteiten. Goed leiderschap zorgt voor de organisatie en de mensen waaruit deze bestaat.

Bij het fysieke deel hoort alles wat met geweld te maken heeft. De fysieke agressie en gevaarlijke situaties als overvallen vallen hier onder. Toch hebben we bij deze thema’s ook altijd oog voor communicatieve vaardigheden en het mentaal weerbaar zijn.

Veel van onze opdrachten zijn maatwerk voor een organisatie. Iedere organisatie is weer anders, algemene tips zijn vaak net niet toepasbaar. Daarom komen we ook graag op uw locatie om samen de behoefte vast te stellen en een aanbod op maat te doen!

Stel een vraag

Contact

RISI&CO

088 12 34 567
info@risi-co.nl
www.risi-co.nl

Jacob van ‘t Slot

CPP cATO CCMO
+31 6 12 57 27 53

Roderik Sommerdijk

+31 6 14 43 31 09

© 2021 Risi&Co | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Ontwerp en inhoud Thumbs Up | Realisatie Sieronline